Algemene voorwaarden

De informatie op deze site is eigendom van Navigator Beach & Nature Hotel. Het downloaden, reproduceren of doorsturen, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

De gebruiker van deze site mag geen software of toepassingen gebruiken die de normale werking van de site verstoren. Het is verboden om een toepassing, automatisch mechanisme of handmatig proces te gebruiken om de pagina’s te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande toestemming en machtiging van het hotel.

De gebruiker kan gebruikersnamen en wachtwoorden gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde afgeschermde inhoud. De inhoud van de afgeschermde zones is vertrouwelijk voor Navigator Beach & Nature Hotel, en de gebruiker mag deze niet gebruiken voor winstgevende of commerciële doeleinden.

Het is mogelijk dat de op deze site gepresenteerde inhoud fouten bevat of verouderd is. Navigator Beach & Nature Hotel kan, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen of correcties aanbrengen in de gepubliceerde informatie.

De accommodaties van Navigator Beach & Nature Hotel staan geen groeps- of vrijgezellenfeesten of andere soortgelijke evenementen toe die de normale werking van de accommodatie kunnen verstoren.

Navigator Beach & Nature Hotel behoudt zich het recht voor om het verblijf te weigeren van elke klant die de regels en voorschriften van haar Hotels niet respecteert.